Vanliga Frågor

Grainfather Vanliga Frågor –  FAQ

Kommer mitt filter att bli igensatt med humle?

Om du är orolig för att pumpfiltret kan bli igensatt, kan du lugna dig – med flertalet försök som Grainfather genomgått, har det aldrig hänt.
Vi rekommenderar att du gör en “whirlpool” före kylning vilket helt enkelt innebär att du använder din mäskpaddel för att röra på vörten i en cirkelrörelse. Detta skapar en centrifug effekt och får humlen att falla ner mot filtret, vilket skapar ett sekundärt, naturligt humlefilter.
Observera att du bara borde vara orolig om din recirkulation stannar av helt – inte om den bara saktar in.

Kan jag stegmäska i Grainfathern?

Ja, det här är en enkel process för att ändra temperaturen med flera intervall under mäskningen. Stegen börjar i allmänhet med en proteinrast och slutar med en försockringsrast. Denna metod används för att uppnå olika egenskaper i en öl. Följ dina receptinstruktioner för ditt mäskschema.

Varför visar min kontrollbox endast 98ºC under koket?

Det är värt att notera att kontrollboxen är förbikopplad när du byter till kok, så du borde inte oroa dig så länge du kan se att det kokar.

Kan jag brygga olika volymer?

Ja det kan du! Du måste bara se till att du anger de korrekta värdena för dina vattenberäkningar. Vi har även micro pipes tillgängliga om du vill göra volymer på 10 L eller mindre.

Vad ska jag rengöra min Grainfather med?

Grainfather High Performance Cleaner är ett CIP (Clean In Place) rengöringsmedel som är speciellt utformad för att fungera med hårda och mjuka metaller som Grainfathern och kylaren båda inkluderar. Om du inte kan få tag i denna PBW är ett lämpligt alternativ.
Högpresterande rengöringsmedel är speciellt utformad för att avlägsna brända proteiner.
Fyll Grainfathern med 7,5 liter vatten. Tillsätt 30 ml rengöringsmedel (om du använder ett annat rengöringsmedel, använd enligt instruktionerna på rengöringsanvisningarna); ställ in temperaturen till 55 ° C. Se detaljer under rengöringssektionen i Grainfather manualen.